πανό

Βάσεις αδράνειας & στηρίγματα αντλιών

  • Βάσεις αδρανείας τύπου CPB & στηρίγματα αντλιών

    Βάσεις αδρανείας τύπου CPB & στηρίγματα αντλιών

    Τα πλαίσια βάσης αδράνειας τύπου CPB και οι δομικές ατσάλινες βάσεις έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση στην υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού.Συνήθως χρησιμοποιείται με απομονωτές κραδασμών Bellking® για υποστήριξη και απομόνωση: Ψυκτικών Συστημάτων, Αντλιών, Συμπιεστών, Φυγοκεντρικών Ανεμιστήρων, Μονάδων Χειρισμού Αέρα, Συμπυκνωτών Εξάτμισης, Πύργων Ψύξης.